Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Văn hoá với Văn minh, Văn minh, Văn vật

- Khi nói về hai khái niệm “văn hoá” và “văn minh”, viện sĩ Likhachov nhận xét: “đây là những khái niệm gần gũi, có liên quan mật thiết với nhau, song không đồng nhất. Văn hoá giàu tính nhân bản, nó hướng tới những giá trị muôn thuở; trong khi đó, văn minh hướng tới sự hợp lí, sắp đặt cuộc sống sao cho tiện lời”.

- Văn hoá và văn minh khác nhau,

+ Trước hết, ở tính giá trị: văn hoá chứa cả các giá trị vật chất lẫn tinh thần, văn minh thiên về các giá trị vật chất mà thôi.

+ Ở tính lịch sử: văn hóa luôn có bề dày của quá khứ; văn minh chỉ là một lát cắt đồng đại, nó chỉ cho biết trình độ phát triển của văn hoá.

+ Về phạm vi: Văn hoá mang tính dân tộc; văn minh mang tính quốc tế.

+ Về nguồn gốc: Văn hoá gắn bó nhiều hơn với phương Đông nông nghiệp, Văn minh gắn bó nhiều với phương Tây đô thị.

Như vậy, Văn minh (văn = vẻ đẹp; minh = sáng) là khái niệm mang tính quốc tế, có nguồn gốc phương Tây đô thị và chỉ trình độ phát triển nhất định của văn hoá chủ yếu về phương diện vật chất.

- Ở Việt Nam còn có khái niệm Văn hiến và Văn vật. Thực ra đây chỉ là những khái niệm bộ phận của Văn hoá. Chúng chỉ khác Văn hoá ở độ bao quát các giá trị:

+ Văn hiến là văn hoá thiên về “truyền thống lâu đời”, mà truyền thống lâu đời còn lưu giữ được không bị chiến tranh và thời gian huỷ hoại là các giá trị tinh thần.

+ Văn vật là văn hoá thiên về các giá trị vật chất (nhân tài, di tích, công trình, hiện vật).

Hán-Việt từ điển của Đào Duy Anh (1932) định nghĩa văn hiến là “sách vở và nhân vật tốt trong một đời”. 
-Việt Nam từ điển của Lê Văn Đức (1970) định nghĩa văn hiến là “sách hay và người tài”; theo nghĩa bóng là “sự tổ chức học hành để tiến tới chỗ khôn khéo”.

Tham khảo: (Từ điển điện tử Từ bá (Đại học Bắc Kinh, 2006) đã loại bỏ yếu tố “người hiền, tài giỏi” ra khỏi nội dung văn hiến khi định nghĩa như sau: Văn hiến  [wénxiàn] (document; literature): sách vở có ý nghĩa lịch sử hoặc có giá trị nghiên cứu (hữu lịch sử ý nghĩa hoặc nghiên cứu giá trị đích thư tịch )

Sưu tầm