TS. Lê Thị Tuyết - Tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

Lê Thị Tuyết 
Tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

Hội thảo "Lịch sử, chính trị và triết học trong thời đại toàn cầu", ngày 29/04/2013. Trường Đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), Mátxcơva, Liên bang Nga (tiếng Nga)

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->