Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân 
Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Kỷ yếu "Khoa học và cộng đồng", Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tháng 3, trang 69-71, 2013. Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ Admin triethoc.plus@gmail.com