Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Tọa đàm khoa học “Cơ sở Tư duy học - từ Thiết kế đến Thi công”THƯ MỜI THAM GIA TỌA ĐÀM KHOA HỌC
Kính gửi:  CÁC NHÀ KHOA HỌC, QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

Trong nhiều năm gần đây, Tư duy học đã và đang là lĩnh vực được nhiều người quan tâm. Và nó ngày càng có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội. Để làm rõ hơn các vấn đề cốt lõi của lĩnh vực Tư duy học, Trung tâm Khoa học Tư duy, Diễn đàn Tư duy học phối hợp với Hội Xã hội học Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm khoa học:

“Cơ sở Tư duy học - từ Thiết kế đến Thi công”

Tọa đàm nhằm làm rõ thêm về các vấn đề cơ sở của Tư duy học, đổi mới Tư duy Xã hội và đổi mới Tư duy Giáo dục. Tham gia trình bày tại tọa đàm là các nhà khoa học: GS.TS Tô Duy Hợp (trao đổi về cơ sở Tư duy học), GS.TS Nguyễn Đình Tấn (trao đổi về đổi mới Tư duy xã hội) và PGS.TS Đặng Quốc Bảo (trao đổi về đổi mới Tư duy Giáo dục)..

+ Thời gian: Buổi sáng, từ 08h30 đến 11h30, thứ Bảy, ngày 18/6/2016
+ Địa điểm: Hội trường số 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ban Tổ chức rất mong nhận được xác nhận tham dự qua Link đăng ký: http://goo.gl/forms/LQNuL53MkChtXPYX2  trước ngày 16/6/2016.


Mọi thông tin xin liên hệ:
1. Ông Bùi Minh Hào; ĐT: 0982.064.745; Email: buihao261@gmail.com
2. Ông Nguyễn Văn Tiến; ĐT: 0988 435 123; Email: khoahoctuduy@gmail.com
Rất hân hạnh được đón tiếp!TM. BAN TỔ CHỨC
                CHỦ TỊCH HĐQL CTS                  


GS.TS Tô Duy Hợp