Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Vai trò của thủ lĩnh chính trị

Thủ lĩnh chính trị có vai trò to lớn đối với tiến trình phát triển của lịch sử. Tuy nhiên, tùy thuộc vào những điều kiện lịch sử, vị thế giai cấp hay tầng lớp xuất thân mà vai trò của thủ lĩnh chính trị có thể là tích cực hay tiêu cực.

 a) Vai trò tích cực của thủ lĩnh chính trị
 Vai trò tích cực của thủ lĩnh chính trị chỉ xuất hiện khi giai cấp sản sinh ra thủ lĩnh là tiến bộ, hoạt động của thủ lĩnh phù hợp với quy luật khách quan, với tiến trình phát triển của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của quần chúng. Đó chính là lãnh tụ của quần chúng. Chỉ như vậy họ mới tập hợp, động viên được quần chúng ủng hộ. Sức mạnh của thủ lunhx là sức mạnh của quần chúng. Vai trò tích cực của thủ lĩnh chính trị được thể hiện ở những điểm sau:

 - Do nhận thức đúng yêu cầu phát triển của xã hội và khả năng hiện có, thủ lĩnh chính trị có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức quyền lực mà họ chính là linh hồn của hệ thống đó, hướng hệ thống quyền lực phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội, giai cấp, góp phần tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. 71 

- Cùng đội tiên phong của giai cấp, thủ lĩnh chính trị lôi kéo, tập hợp quần chúng, thuyết phục, giáo dục và phát huy sức mạnh của quần chúng trong đấu tranh chính trị nhằn giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị, phù hợp với nhu cầu xã hội và lợi ích giai cấp. 

- Thủ lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp, của dân tộc, do có khả năng nhìn xa trông rộng cho nên không nhưngc có khả năng tổ chức, tập hợp lực lượng, lãnh đạo phong trào mà còn có khả năng đưa phòn trào vượt qua nhưng khúc quanh co của lịch sử, thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị đề ra. 

Trong thực tiễn lịch sử, V.I.Lênin đã cùng Đảng Bônsêvích Nga đã đưa nước Nga thoát khỏi cuộc bao vây tấn công của 14 nước đế quốc, thoát khỏi thời ký kiệt quệ của cuộc nội chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng côngnj sản Việt Nam đưa cách mạng nước ta đi đúng quỹ đạo của cách mạng vô sản, vượt qua hiểm nghèo ”ngàn cân treo sợi tóc” (1946), để giành thắng lợp trong chiến tranh chống thực dân Pháp... 

- Thủ lĩnh chính trị có vai trò thúc đẩy nhanh tiến trình cách mạng, mang lại hiệu quả cao cho phong trào cách mạng, cho hoạt động của quần chúng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thời đại đặt ra, thủ lĩnh chính trị đi vào lịch sử, sống trong tân tưởng của thời đại sau 

b) Ảnh hưởng tiêu cực của thủ lĩnh chính trị 
Thông thường, ảnh hưởng tiêu cực của thủ lĩnh chính trị là do vị thế của giai cấp sản sinh ra thủ lĩnh quyết định. Tuy nhiên, ở giai cấp tiến bộ cũng có trường hợp, do người lãnh đạo thiếu tài, kém đức hoặc có tài nhưng kém đức, cá nhân chủ nghĩa, chuyên quyền độc đoán nên không có khả năng nhận thúc đúng đắn và vận dụng sáng tạo quy luật khách quan, hoặc nhận thức đúng mà hoạt động trái với quy luật khách quan, trái với lợi ích của quần chúng, đi ngược xu thế cuat thời đại. 

Trong trường hợp này, vai trò của người thủ lĩnh kìm hãm sự phát triển của lịch sử. Ảnh hưởng tiêu cực của thủ lĩnh chính trị thể hiện ở những điểm sau: 

- Do thiếu tài, kém đức nên không có khả năng lãnh đạo phong trào, không biết ”chớp thời cơ, vượt thử thách” để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đặt ra, đặc biệt, trước những bước ngoặt của lịch sử thường tỏ ra bối rối, giao động, thậm chí trở nên phản động, lái phong trào đi ngược lợi ích của quần chúng. - Người thủ lĩnh không xuất phát từ lợi ích chung mà vì quyền lợi riêng, động cơ không trong sáng nên thường gây bè phái riêng rẽ, mất đoàn kết trong hệ thống tổ chức quyền lực, làm suy giảm vai trò, sức mạnh của tổ chức, hạn chế, ngăn cản khả năng của mỗi cá nhân, làm giảm hiệu quả giải quyết những nhiệm vụ, mục tiêu chính trị đề ra. 

- Do phong cách làm việc độc đoán chuyên quyền, hoặc do năng lực hạn chế của người thủ lĩnh mà nguyên tắc dân chủ 72 trong tổ chức và hoạt động bị tước bỏ, nhân quyền thường bị vi phạm, phong trào cách mạng thiếu động lực và sinh khí để phát triển. 

- Trong điều kiện thế giới biến động đầy phức tạp như hiện nay, quyết định sai trái của ”những cái đầu nóng” của các vị thủ lĩnh khiến nhân loại phải trả giá đắt, đôi khi không thể lường trước được.