Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Alpha Books tuyển dụng Biên tập viên mảng sách Chính trị - Xã hội - Khoa học

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có hơn 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng 02 vị trí Biên tập viên mảng sách Chính trị – Xã hội – Khoa học.
chi tiết xem ở link phía dưới