Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Hội thảo KH ở HĐLLTW về xây dựng hệ giá trị văn hóa - con người Việt Nam

Ngày 27-2-2015 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Định hướng xây dựng giá trị con người - giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới" nhằm đúc kết xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. Đến dự Hội thảo có các lãnh đạo HĐLLTƯ, các ủy viên HĐLLTƯ, các nhà khoa học và quản lý từ nhiều cơ quan trung ương và địa phương. Hội thảo diễn ra giữa lúc dư luận đang xôn xao bàn luận về con số giật mình, khi chỉ trong 8 ngày Tết (từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mùng 4 Tết Ất Mùi) có đến 6.200 người phải nhập viện vì đánh nhau, trong đó có 15 người chết và những bất cập, lộn xộn trong các lễ hội.