Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Bãi đá Stonehenge - Thêm bí mật mới được phát hiện


Trước hết, Stonehenge là gì?

Không ai thật sự trả lời được.
Những bức tượng tiền sử này từ lâu đã thách thức mọi lời giải thích.

Các học giả ước tính công trình này được xây vào khoảng năm 3100 TCN, và kéo dài tiếp hàng thế kỷ sau đó.

Có nhiều giả thuyết về mục đích xây bãi đá này và cách vận chuyển những tảng đá nặng hàng tấn đến đây.

Hầu hết các giả thuyết cho rằng bãi đá được dùng cho một loại nghi thức, nhưng không ai biết chính xác là gì.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hàng loạt công nghệ -- bao gồm cả đinh vị thâm nhập mặt đất và quét laser 3D - để xem xét 17 tượng đá bí ẩn mới được phát hiện trong bán kính 4.6 dặm vuông tại Stonehenge.

Bằng nguồn dữ liệu này, các nhà nghiên cứu lập bản đồ chi tiết bãi đá, và đã bất ngờ tìm ra phát hiện mới...