Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Hãy tát cô ấy


Điều gì sẽ xảy ra khi bạn yêu cầu một bé trai tát một bé gái? Phản ứng của các bé trai từ 7 đến 11 tuổi trong video clip Slap her!