Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Bí mật thế kỷ: Cuộc rượt đuổi những bóng ma


Đây là bộ phim tư liệu của hải quân Nga về hiện tượng những vật thể lạ xất hiện ở trong lòng đại dương với tốc độ di chuyển thần thánh và những khả năng vượt ngoài tầm khoa học quân sự của con người và đã gây ra những khó xử cho hải quân các nước từ mỹ tới Liên Xô.