Thiếu nữ ở phố lồng đèn

Mặc dù bận rộn với nhiều kế hoạch nhưng Tam Triều Dâng vẫn tranh thủ đến phố lồng đèn (quận 5, TP.HCM), để thực hiện những shoot ảnh đánh dấu lứa tuổi 16 của mình…


Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->