Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Những sắc màu ruộng bậc thang tại Malta

Hình ảnh trùng điệp của ruộng bậc thang trong thời khắc chuyển mùa ở vùng núi phía Bắc Việt Nam được NTK Xuân Lê cách điệu trên trang phục đã mang đến cho công chúng Malta giai điệu của những thửa ruộng bậc thang.