Những hình ảnh vô giá về miền Bắc thời chiến (P2)

Nữ dân quân vừa đeo súng vừa làm ruộng, giờ đọc báo của các công nhân dệt may... là những khoảnh khắc không thể quên ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ.


Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->