Những hình ảnh vô giá về miền Bắc thời chiến (P1)

Cặp đôi ngồi tâm sự bên hồ, khẩu hiệu chống Mỹ xuất hiện trên phố... là những khoảnh khắc không thể quên ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ.
Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->