Chùm ảnh: Hà Nội thanh bình đến nao lòng những năm 1990

Lăng Bác, góc phố, con đường, món ăn, chợ tết... và hình ảnh người Hà Nội những năm 1990 được ghi lại trong bộ ảnh.Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->