Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Sáu thành phố nhỏ nhất thế giới

«Газета.Ru» đã giới thiệu cho chúng ta sáu thành phố bé nhất trên thế giới, trong đó có một thành phố do một thương nhân Việt Nam làm chủ.

 PhinDeli


 Hum, Croatia


 Rabštejn trên Strzheloy, Cộng hòa Séc

 Melnik, Bulgaria


 Kallaste, Estonia


Durbuy, Bỉ

MKĐ