Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Trung Quốc giết 43 thường dân Việt Nam tại Tổng Chúp, Hòa An, Cao Bằng

9/3/1979, quân giặc Trung Quốc giết 43 thường dân Việt Nam tại Tổng Chúp, Hòa An, Cao Bằng.

Bọn giặc Trung Quốc dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em quăng xuống giếng, trong đó có 7 người đang có chửa và 7 cháu nhỏ đang được địu trên lưng mẹ. Chúng vứt xuống giếng cả cái gậy mà chúng đã dùng đánh chết các nạn nhân này.