Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Quân đội Trung Quốc bị bắt làm tù binh ở Hoàng Sa

 QUÂN TRUNG QUỐC BỊ BẮT LÀM TÙ BINH Ở HOÀNG SA

21/2/1959, quân đội Trung Quốc đóng giả ngư dân bí mật đổ bộ và chiếm 3 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tấn công và bắt giữ 82 lính cùng 5 thuyền đánh cá vũ trang của Trung Quốc, áp giải về giam tại Đà Nẵng, sau đó trả cho Trung Quốc.

Ảnh: Bia chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa ở quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974.