Một bia chủ quyền đã được dựng tại đảo Hoàng Sa


Có thể bạn chưa biết. 

Tháng 6-1938, một đơn vị lính Bảo an Việt Nam được phái ra đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa. Một bia chủ quyền đã được dựng tại đảo Hoàng Sa có khắc dòng chữ: “Republique Francaise-Empire d’Annam-Achipel de Paracel 1816-Ile de Pattle 1938” (Cộng hòa Pháp - Vương quốc An Nam, quần đảo Hoàng Sa 1816-1938)

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->