Hạnh phúc lấm lem

Công việc làm than được biết đến là rất vất vả, tuy nhiên đằng sau đó vẫn là những nụ cười, niềm vui của những người dân lao động. Sự lấm lem, vất vả ấy đã giúp gia đình, người thân họ có một cuộc sống tốt hơn.










Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->