Các cô gái bán hoa bèo Nhật

Các cô gái đi bán hoa bèo Nhật (Hà Nội 1894-1896).
Người chụp: Hocquard, bác sĩ phục vụ trong quân đội Pháp.


Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->