Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Người Da đỏ Bắc Mỹ năm 1880

Người Da đỏ Bắc Mỹ năm 1880

Những bức hình về người Da đỏ Bắc Mỹ từ bộ Sưu tập nhân học của Hoàng tử Roland Bonaparte, cháu của Napoleon, chủ tịch Hội Địa lý Pháp. Tất cả các bức ảnh được chụp bởi Alfred Ayotom trong năm 1881-1883.Việt Đỗ (Tạp chí Việt)