Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Lịch chiếu phim "Children of Men" và "Babel"

Các phim được chiếu với ngôn ngữ gốc cùng phụ đề tiếng Việt. Các buổi chiếu mang tính chất học tập, ủng hộ cho quỹ Điện ảnh trẻ của Trung tâm TPD.

 19:30, thứ sáu 21.03.2014 || 14:00, thứ bảy 22.03.2014
 21~22.03.2014
 Trung tâm TPD, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Các phim được chiếu với ngôn ngữ gốc cùng phụ đề tiếng Việt. 
Các buổi chiếu mang tính chất học tập, ủng hộ cho quỹ Điện ảnh trẻ của Trung tâm TPD.