Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Khóa học nghệ thuật tương tác “Thoát xác” và “Cuồng – Ngay và luôn!”

“Thoát xác”: 10:00 – 12:00 ngày 24, 25, 26/03/2014

“Cuồng – Ngay và luôn!”: 18:30 – 21:30 ngày 24, 26, 28/03/2014

Địa điểm: The Black Box

Thông tin từ nhà tổ chức:

“Thoát xác” là một khóa học giải phóng năng lượng sáng tạo qua nhiều ngôn ngữ nghệ thuật. Chương trình được thiết kế để người học tìm về với bản thân mình một cách tự nhiên và hạnh phúc. Bạn cảm thấy dễ chịu và thêm yêu cuộc sống. Với khóa học này, các bạn sẽ lắng lại với từng khoảnh khắc, vượt qua sự sợ hãi để có được sự yên vui, hiểu và thấu cảm thế giới nội tâm sống động của mình.