'HÀ NỘI MỘT CHỐN RONG CHƠI' | TRƯNG BÀY ẢNH VÀ RA MẮT SÁCH CỦA MARTÍN RAMA


[ Trưng bày ảnh HÀ NỘI MỘT CHỐN RONG CHƠI ]

Địa điểm | Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội

Thời gian triển lãm | 09:00~24:00, 18~23.03.2014

Ra mắt sách | 18:30, thứ năm 20.03.2014 

VÀO CỬA TỰ DO
Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->