Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Radio Online 03 - Nếu Thời Gian Trở Lại

 

 Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình không? Nhưng để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai? - Guillaume Musso

Radio Online 25 - Nếu Thời Gian Trở Lại
Người đọc: Nu
Email: woim.radio@gmail.com

List các bài sử dụng trong Radio 03
01. Laputa (singing version)
02. Trở về dòng sông tuổi thơ
03. When the love falls (rain version)
04. Dreamers
05. Quê hương tuổi thơ tôi – Mỹ Tâm
06. Về thăm mái trường xưa
07. Mùa hạ cuối cùng – Ngọc Linh
08. Adagio con amore
09. Dreamland
10. To train together
11. Adagio
12. Sunflower
13. Parisienne walkways
14. Lullaby for you
15. Juliette