Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Radio: Khi người lớn cô đơn

Thế là, những người cô đơn gặp nhau ở Sài Gòn, rồi trở lại vùng đất nơi mà họ thuộc về. Với người này, Sài Gòn chỉ nên để đến rồi đi. Với người kia, nó là nơi dừng chân hẳn. Âu cũng là duyên như cái duyên ngắn hay dài. Với N, với tôi lúc này, Sài Gòn vẫn là thành phố của những người cô đơn.
Những bài sử dụng trong Radio Khi Ngươi Lớn Cô Đơn

01. Song of Sorrow
02. Sho’s Lament – Cecile Corbel
03. Mad world
04. Khi người lớn cô đơn – Nguyễn Hồng Phước
05. Mưa nửa đêm
06. Chưa bao giờ - Thu Phương
07. Sorry seems to be the hardest world
08. Autumn Journey
09. Life Journey
10. Fragile (piano version)
11. Sting – Fragile
12. Bên đời hiu quạnh
13. Donna Donna