Thành phố Lêningrad năm 1961

Một nhiếp ảnh gia châu Âu sử dụng biệt danh trên internet là gcosserat đã kể về ấn tượng của ông sau khi thăm thành phố Lêningrad vào năm 1961 thông qua những bức ảnh của mình.


 Cảng LêningradViệt Đỗ tổng hợp

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->