Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Thanh niên Xô Viết những năm 60 dưới đôi mắt của một nhiếp ảnh gia Mỹ

Tháng 11 năm 1967, trên trang bìa của tạp chí "Life" xuất hiện bức ảnh từ seri "Thanh niên Xô Viết" của nhiếp ảnh gia Bill Eppridge. Đây là seri ảnh đã khắc họa được những khuôn mặt, thời trang, cuộc sống và tinh thần của thời gian lúc ấy nói chung.Việt Đỗ 
tạp chí việt