Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Sắc thu vàng rực qua ảnh động đẹp lung linh

Mùa thu với hình ảnh lá vàng rơi luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho nhiều người.

(sưu tầm)