Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Quảng cáo rựơu và thuốc lá theo phong cách Nhật Bản xưa

Tất cả chúng đều gắn với những hình ảnh độc đáo nhất của đất nước Nhật Bản như võ sĩ sumo, những cô gái mặc kimono...
Bộ sưu tập những quảng cáo rượu và thuốc lá này được thực hiện vào giai đoạn từ 1894 tới 1954 và chúng đem lại rất nhiều ấn tượng cho người xem về hình ảnh đất nước Nhật Bản thời ấy.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (st)