Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Ngày 19/8 tại Hà Nội

(Freely.vn) - Ngày 19/8 đã đi vào lịch sử dân tộc là ngày khởi nghĩa Hà Nội, ngày đánh dấu cao trào cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước, ngày cách mạng Tháng tám thành công. Nhân ngày này, Freely.vn xin ra mắt Infographic đầu tiên để giúp các bạn hiểu hơn về ngày lịch sử cách đây 58 năm...
Sware - Freely.vn