Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Liên Xô nửa thế kỷ trước: những hình ảnh năm 1963

Năm 1963 là năm đỉnh cao của thời đại Khrushchev tại Liên Xô với các thí nghiệm không ngừng nghỉ, các dự án xây dựng khổng lồ và ước mơ xây dựng nhanh chóng chủ nghĩa cộng sản và niềm tin cuồng si vào sự ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa, hệ thống mà sẽ cho phép bắt kịp và vượt qua nước Mỹ. Và các tên lửa đã trở thành biểu tượng của thời đại.