Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Download: Tam quốc diễn nghĩa (Audiobook)

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Tác giả: La Quán Trung
Dịch giả: Tử Vi Lang
Diễn đọc: Trái Táo
Nguồn: Hotmit.com
Sách nói

Truyện lấy bối cảnh vào thời suy vi của nhà Hán khi mà những hoàng đế cuối cùng của nhà Hán quá tin dùng giới hoạn quan mà gạt bỏ những bề tôi trung trực. Triều đình ngày càng bê tha, hư nát, khiến kinh tế suy sụp và an ninh bất ổn. Đến đời Hán Linh Đế, loạn giặc Khăn Vàng nổ ra do Trương Giác, một người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép chữa bệnh, cầm đầu.


Cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa Ngụy và Thục thì phía Ngụy liên tục đổi ngôi. Nhà họ Tào ngày một yếu thế. Cuối cùng, vào thời Tào Hoán, cháu đại thần Tư Mã Ý là Tư Mã Viêm bắt Tào Hoán nhường ngôi giống như Tào Phi đã từng ép Hiến Đế, tức là Tấn Vũ Đế. Tấn Vũ Đế sau đó lập ra nhà Tấn vào năm 265.

Vua cuối cùng của Ngô là Tôn Hạo (孙皓) đến năm 280 bị Tấn Vũ Đế chinh phục. Cả ba vua cuối cùng của ba nước là Tào Hoán, Lưu Thiện và Tôn Hạo, được sống cho đến tận cuối đời. Và thế là thời đại Tam Quốc cuối cùng cũng chấm dứt sau gần một thế kỷ đầy xung đột.


LINK DOWN LOAD


File name: 001.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/klvybuqi6czn6ju

File name: 002.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/mnr9bpxuj6jl9cx

File name: 003.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/urwwfsc0sr6r48o

File name: 004.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/aoc0d1ha36ab626

File name: 005-006.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/o6q3tdsgzhhd4s8

File name: 007.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/bnmk4jz3tt11wiy

File name: 008-010.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/2jwep7x026m4n7r

File name: 011-012.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/5l3wipi5hjmiqbw

File name: 013-014.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/yc1188bp161oo6q

File name: 015.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/y07omncmofxeb8u

File name: 016-018o.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/7rauiim8kyer1rr

File name: 019-021.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/mn3i898oloozkd0

File name: 022-024.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/fdx0qk1m5smdkbu

File name: 025-027.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/a2q1keszx271czx

File name: 028-030.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/kreb8kb7e8f98w4

File name: 031-033.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/8vu380sp1802gf1

File name: 034-036.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/0v8h5m8a7jh6hkx

File name: 037-040.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/y9g5ipilz4zef3b

File name: 041-043.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/d9xee6cisba05te

File name: 044-046.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ys38a2srcs8nd2s

File name: 047-050.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/qo93naznri2k990

File name: 051-053.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/qzpt39zm6vbtmc3

File name: 054-056.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/vsg8sgmnxm3usxy

File name: 057-060.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/2ahd26224gyvzww

File name: 057-068.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/8awkzd21myvvovr

File name: 061-063.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/kecj94rwcqc7dil

File name: 064-066.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/bacrbt5aerds597

File name: 069-070.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/rxt43xbbkg51f41

File name: 071-073.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/84fpq81phbr8ghq

File name: 074-076.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ss7gwvgeedxvnme

File name: 077-080.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/80ol6j8h6tij5q5

File name: 081-082.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/dz0zeoqowwuudhv

File name: 083-085.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/02ufgkokbhcgy8f

File name: 086-088.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/bo47bpenny9hu6g

File name: 089-090.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/i3s9anj85yg58eu

File name: 091-092.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/yzibnm99ihmx9fb

File name: 093-095.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/9r0319fgr979gco

File name: 096-100.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/4pj409jc8v50aj7

File name: 101-103.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/x97isb8itnqv9v5

File name: 104-106.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ss35fh1fv164yhl

File name: 107-110.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ozraiparelbupf7

File name: 111-113.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/5id4qxbq9r42wp6

File name: 114-115.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/chhawss9d5t0g6d

File name: 116-119.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/iu9gtnor9mo3l19
(Hết)