Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Bướm uống nước mắt rùa

Những con bướm màu sắc rực rỡ bao quanh đàn rùa ở khu rừng Amazon, Peru, để uống nước mắt của chúng.

Nguyên Trường (Ảnh: Peru Nature)