Tuyến Metro hơn 1 tỷ đôla tại Hà Nội trong tương lai

Tuyến Metro hơn 1 tỷ đôla tại Hà Nội trong tương lai

Đồ họa phác thảo tàu điện di chuyển, đón trả khách ở 8 ga trên cao và 4 ga ngầm dưới lòng đất.


Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->