Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ


- Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí

- Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm
- Số trang: 132 trang/số

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Năm xuất bản đầu tiên: 1962

- Chỉ số ISSN: 0866-708x

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jst